Selma Lagerlöf var en pionjär på flera sätt. Trots att hon föddes i mitten av 1800-talet då kvinnor inte hade rösträtt eller tillgång till alla högre utbildningar lyckades hon få Nobelpris och bli invald i Svenska Akademien. Hon är fortfarande, efter över 100 år, en av Sveriges mest kända författare.

Selma Lagerlöf var en produktiv författare och skrev flera romaner. Några av hennes mest kända verk är Jerusalem och Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Boken om Nils Holgersson skrevs på beställning från folkskolan för att användas som en läsebok. Den beskriver Sveriges geografi genom en pojkes resa på en gåsrygg över Sverige. Med andra ord kan den ses som kurslitteratur trots att de flesta nog främst läser den för att den är spännande och rolig.

Föregångskvinna

Selma Lagerlöf var en kvinna som tog för sig och trotsade bilden av hur en riktig kvinna skulle vara. Hon utbildade sig till lärarinna och arbetade i många år med undervisning innan hon till slut sa upp sig då hon kunde leva på sitt författarskap. Hennes debutroman var Gösta Berglings saga som skildrar en alkoholiserad präst i Värmland.

Selma Lagerlöf var en stark förespråkare för kvinnors rätt att rösta och hon deltog t.ex. som talare på den internationella rösträttskongressen i Stockholm 1911. Hon var den första kvinnan som blev invald i Svenska Akademien år 1914 och den första kvinnan som fick Nobelpriset i litteratur år 1909.

Ständigt aktuell

Många författare glöms bort och får finna sig i att deras verk hamnar i ett dammigt magasin på bibliotek och antikvariat. Trots att det var över 100 år sedan Selma Lagerlöf debuterade som författare är hon inte bortglömd. Hon är ständigt aktuell och titt som tätt kommer nyutgåvor av hennes romaner ut igen.

Selmas uppväxt

Selma Lagerlöf föddes 1858 i Mårbacka i Värmland. Eftersom hon drabbades av en höftskada i tidig ålder var hon inte lika rörlig som sina syskon. Kanske var det höftskadan som gjorde att hon istället började läsa böcker eftersom hon inte kunde leka som de andra. Hon växte upp i en borgerlig miljö och fick undervisning i hemmet. Bland annat lärde hon sig både franska och engelska. Redan tidigt bestämde hon sig för att hon ville bli författare. Trots tidiga författarambitioner dröjde debuten många år. Hon var 33 år när Gösta Berglings saga kom ut. Innan dess hade hon hunnit utbilda sig till lärarinna och undervisa på Elementarläroverket för flickor i Landskrona.

Skälet till att Selma Lagerlöf lever vidare som en av Sveriges klassiska författare är troligen att hennes berättelser behandlar ämnen som är lika aktuella då som nu. Även om miljön i böckerna känns gammelmodig är känslor som kärlek, svartsjuka, avundsjuka och skam något som alla människor oavsett födelsedatum stöter på någon gång under sitt liv.